????สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์การเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง Virtual Tour 360 องศา โดยใช้เทคโนโลยี VR (Virtual Reality)
 
?เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยเฉพาะประชาชน นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ให้สามารถเข้าเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาได้อย่างเท่าเทียม จากทุกที่ทุกเวลา เป็นบริการของหอสมุดรัฐสภาที่มีความทันสมัย (SMART Library และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Library for AIl)
.
????เข้าชมได้แล้ววันนี้ ที่