วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวธิติมา หอมวุฒิวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ณ บริษัท นันทพันธ์ พริ้นติ้ง จำกัด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่