วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสงกรานต์ มูลวิจิตร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน นางสาวธิติมา หอมวุฒิวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน หัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 31 (Gift Fair) โดยมีนายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่