วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสงกรานต์ มูลวิจิตร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานด้วยระบบ iSingleForm”ครั้งที่ 1 โดยมีนายกฤศ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

ในการนี้นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และทีมวิทยากรจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แนะนำการเข้าใช้งานระบบ i-Industry และ i-Single Form เพื่อให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสามารถปฏิบัติงานบนฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม