วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสงกรานต์ มูลวิจิตร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ร้านแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่