วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนิทัศน์ ธรรมสระ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานพิธีเปิดงานไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566  ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานในพิธี