วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

โดย สอจ.เชียงใหม่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกัลยานิวัฒนา ซึ่งได้ประสานให้ผู้ประกอบการโรงงานและเหมืองแร่รับซื้อผลผลิตฟักทองญี่ปุ่น จำนวน 2.4 ตัน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะผลิตล้นตลาดในช่วงนี้