แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการ ถนนโชตนา ช้างเผือก เมือง Chiang Mai 50300
โทรศัพท์ : 053-112316
โทรสาร : 053-112318
อีเมล : moi_chiangmai@industry.go.th