แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการ ถนนโชตนา ช้างเผือก เมือง Chiang Mai 50300
โทรศัพท์ : กลุ่มแผน 053-112318 / กลุ่มโรงงาน 082-4054813 / กลุมเหมืองแร่ 053-112323 / กลุ่มส่งเสริม 053-112316
โทรสาร : 053-112318
อีเมล : moi_chiangmai@industry.go.th